sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Sơn
Kinh Doanh - 096.134.1068

Chia sẻ lên:
Đầu rót bán tự động 2 vòi

Đầu rót bán tự động 2 vòi

Mô tả chi tiết

Đầu rót bán tự động 1 vòi:

Đầu rót bán tự động 2 vòi:

  • Đóng dạng nước.
  • Đóng 50cc đến 1000cc.

VD: nước khoáng, dầu ăn, nước mắm…..

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đầu rót bán tự động 1 vòi
Đầu rót bán tự động 1 vòi
Đầu rót bán tự động 2 vòi
Đầu rót bán tự động 2 vòi