sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Sơn
Kinh Doanh - 096.134.1068

Chia sẻ lên:
Đầu rót bán tự động 1 vòi

Đầu rót bán tự động 1 vòi

Mô tả chi tiết

Đầu rót bán tự động 1 vòi:

Có thề đóng dạng hạt.

- Đóng dạng sệt

VD: dầu-sate…..

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đầu rót bán tự động 1 vòi
Đầu rót bán tự động 1 vòi
Đầu rót bán tự động 2 vòi
Đầu rót bán tự động 2 vòi